optagelse.jpg

Sådan kommer du ind på uddannelsen...

Optagelse

Adgangskrav til grundforløbet (GF1)

- Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
- Have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
- Have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
- Du skal være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og have indsendt din studievalgsportfolio (gælder kun ansøgere, der søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse).

ELLER
Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter grundforløbet. (Med en uddannelsesaftale springer du grundforløbets 1. del over, medmindre uddannelsesaftalen omfatter denne del af grundforløbet).

På grundforløbet bliver du bredt introduceret til en erhvervsuddannelse.

Adgangskrav til hovedforløbet (GF2)

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

  • Dansk på E-niveau
  • Engelsk på E-niveau
  • Fysik på F-niveau
  • Matematik på D-niveau

I grundforløbet, og inden start på hovedforløbet, har du mulighed for at tage følgende certifikater:

  • Førstehjælp på mellemniveau
  • Elementær brandbekæmpelse

Hvis du tog din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mere end 2 år siden, og hvis du er under 25 år, begynder du din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (kaldet GF2).

Adgangskrav - direkte på GF2
- Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve
- Have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.
- Have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik ved 9. klasseprøven (skriftlig) eller ved 10. klasseprøven (skriftlig og mundtlig) - eller er tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve.  
Den ansøgte erhvervsskole skal på baggrund af en samtale vurdere, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse.

GF2 varer 20 uger og giver dig de faglige færdigheder til at starte på hovedforløbet. Du skal senest efter grundforløb 2 have fundet en lærlingeplads i en virksomhed eller være optaget i skolepraktik på skolens praktikcenter, hvis det er muligt på den uddannelse, du har valgt. Se her hvilke uddannelser du kan tage skolepraktik på. Er du fyldt 25 år, og har du relevant erhvervserfaring inden for den erhvervsuddannelse, du vil optages på, kan du gennemføre et særligt uddannelsesforløb, der kaldes ”erhvervsuddannelse for voksne” (EUV).

Forløbet tilrettelægges, så det bygger videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen, og uddannelsen vil som regel være kortere end en erhvervsuddannelse for unge under 25 år.

Når du søger under Erhvervsuddannelser på optagelse.dk, er fagretningerne inddelt i fire hovedområder. Fagretningen til industritekniker hedder Programming & Electronics og ligger under hovedområdet: Teknologi, byggeri & transport.

Søg om optagelse her

Mere om industritekniker uddannelsen

Herunder finder du andre relevante sider som fortæller om uddannelsen:

Hvorfor vente?
Søg om optagelse på industritekniker uddannelsen nu!

Søg optagelse nu

Vi er også sociale!

Følg industritekniker.nu og få løbende information og opdateringer om events, nye praktikpladser og meget mere.

Følg os på LinkedIn Følg os på Instagram