_V3B4845.jpg

Dato:
13 oktober 2016

Elevoptaget på GF2 er stigende

Mere end 200 elever kom i gang med GF2 for industriteknikere i august

Der er meget, som tyder på, at det er lykkes at knække den nedadgående kurve for industritekniker uddannelsen. I august blev der optaget mere end 200 elever på GF2, hvilket er meget positivt, da august optaget normalt er noget lavere end januar optaget.

Vi tillader os at tro, at supportteamenes indsats rundt om i landet gradvist bærer frugt, men der er ingen entydig forklaring på den stigende tendens. Det er vildt positivt, at diverse politikere, interesseorganisationer og andre meningsdannere jævnligt nævner, at der er behov for flere industriteknikere, når behovet for kvalificeret arbejdskraft skal eksemplificeres.

I forbindelsen med udbudsrunden valgte uddannelsesmister Ellen Trane Nørby (V) at fastholde industritekniker uddannelsens hovedforløb på 12 erhvervsskoler – det var vigtigt og meget positivt. Der er plads til alle 12 skoler, hvis det lykkes at løfte antallet af elever over et årligt optag på 600.

Det er meget glædeligt, at flere af skolerne er meget aktive/dygtige omkring fremskaffelsen af praktikpladser - der er heldigvis næsten ingen nye industriteknikere, som må tage til takke med skolepraktik.

Erhvervsskolereformen, den industrielle vækst og lysten/viljen til at genopfinde Danmark som en fremstillingsnation skubber udviklingen i den rigtige retning…

Der er imidlertid ingenting, som kommer af sig selv – vi skal fastholde det momentum, som vi har fået skabt omkring industritekniker uddannelsen.

I de kommende måneder ansøger vi derfor om en del fondsmidler for at intensivere indsatsen, da medlemsvirksomhedernes kontingent ikke rækker til de nødvendige tiltag.  

Supportteamene får mere gennemslagskraft når vi løfter i flok – vi vil derfor rigtig gerne have flere medlemmer i Supportteam Danmark for industritekniker uddannelsen.

Henning Dam

Hvorfor vente?
Søg om optagelse på industritekniker uddannelsen nu!

Søg optagelse nu

Vi er også sociale!

Følg industritekniker.nu og få løbende information og opdateringer om events, nye praktikpladser og meget mere.

Følg os på LinkedIn Følg os på Instagram